Archive for the ‘Udsendelser’ Category

DA008 - Johan Norberg

Sunday, October 15th, 2006

The Devil’s Advocate is back with another English edition of our show. The show is recorded in Stockholm, where the Devil’s Advocate met with Swedish Author Johan Norberg for a most interesting discussion.

The discussion focused on the following issues: the effects of globalization, how to explain the success of the Nordic welfare states and how these compare to the US, whether the role of the state in the economic development of the Asian tigers challenges the widely held belief that economic liberalism and political and individual freedom are inseparable. Finally we touch on Johan Norberg’s vision of the good society and how to achieve it in a world where even right wing governments are at home with the notion of a big state.

The discussion - which is hosted, produced and edited by Jacob Mchangama and Lars Hvidberg - is available here (Right click or use rss, 72 minutes and 25 secs).

Quotes from the debate:
“It is correct that the wealth of the world is very unevenly distributed… the reason why it is unevenly distributed is that there is an uneven distribution of capitalism [..] The problem of the world today is too little globalization and too little capitalism.”

“The bureaucracy in the Nordic countries defied many of the liberal suspicions of how they would act but at the same time they did it because they were born under a completely different system and in the long run I think it [the size of the public sectors] creates problems.”

“There is an inherent problem of combining authoritarian government with economic liberalism. The problem is that you create new power structures you create other groups that are not as dependent on the government as they were before and then they can begin to challenge the old things.”

“My moral ground for this is based on the idea that individuals are actually quite smart they are quite creative. That’s why I think freedom is a good idea basically, because I think people can create wonders and that’s what I think history has taught us. In the last 100 years of relative freedom we have created more than in the 100.000 years of oppression, slavery and feudalism before that.”

“We don’t see those strong classical liberal or libertarian influences in the big centre right parties that we saw 15 years ago or something like that. Partly I think it is because if you have power you begin to like it. That’s what you can see with people like Bush who when suddenly he has power he wants to do all manners of different things to institute his ideas.”

“It is time for a bit of a change in attitude from people like my self when we speak for changes. I think it is more important to create reforms that have consequences that follow later on rather than try to run straight into the system and getting a nose bleed. We should instead look at those reforms which might expand people’s freedom and increase the demand for more freedom.”

DA007 - Hans-Hermann Hoppe

Sunday, October 1st, 2006

Finally, The Devil’s Advocate is back after our long summer break! We kick the season off gently with a short, informal talk with professor Hans-Hermann Hoppe, a prominent interpreter of the Austrian School of economics and an uncompromising proponent of anarcho-capitalism, a stateless society built on the principles of private property.

We met Hans-Hermann Hoppe in connection with his presentations on Liberator.dk’s weekend seminar on Austrian Economics. We asked him some questions about law, security and the rights of the individual in an hypothetical anarcho-capitalist society. We only had limited time available, so the show ends kind of abruptly, but it is interesting none the less.

You can download the show here or use our rss-feed for podcasting:
DA007 (size 15 MB, duration 33 minutes)

DA006 - Katrine Winkel Holm

Sunday, June 4th, 2006

Endelig er Djævelens Advokat tilbage! Efter en ufrivillig pause på grund af tekniske problemer bringer vi det længe ventede interview med Katrine Winkel Holm. Interviewet har overskriften “Kristendommen som frihedens religion”, og debattere i hvilket omfang kristendommen har været en medspiller i udviklingen af det liberale demokrati, og i hvilket omfang den har været en modspiller.

Katrine Winkel Holm (f. 1970) er teolog, næstformand i Trykkefrihedsselskabet og flittig debattør i danske medier.

Udendelsen kan downloades her (brug rss eller højreklik):
DA006 (størrelse 29 MB, varighed 59 minutter)

Nyttige links:
Katrine Winkel Holms artikel I Drømmeland fra Tidehverv, hvor hun diskuterer fremhæver friheden som forskellen på islam og kristendommen.

DA005 - Preben Wilhjelm

Monday, May 1st, 2006

Djævelens Advokat fejrer Arbejdernes Internationale Kampdag ved at sætte socialismens frihedbegreb på dagsordenen. Både liberalister og venstreorienterede hævder, at deres mål er et frit samfund. Men hvordan ser det venstreorienterede frihedsbegreb ud i forhold til det klassisk borgerligt-liberale? Kan man kombinere borgerlige frihedsrettigheder med socialistisk økonomi? Hvor går grænsen for fællesskabets indflydelse på den enkeltes liv? Og hvordan forhindrer man, at opgøret med kapitalismen ender i diktatur og undertrykkelse?

Hvem andre til at tage en debat om disse spørgsmål end Preben Wilhjelm. Preben Wilhjelm var i en årrække en ledende figur på venstrefløjen, han var medstifter af Venstresocialisterne og medlem af folketinget fra 1975 til 1984. Han er uddannet atomfysiker og lic.jur. og har udmærket sig ved både en heftig kritik af magtmisbrug i vestlige samfund og af de totalitære tendenser på venstrefløjen.

Download udsendelsen ved enten at højreklikke her (eller bruge rss):
DA005 (27 MB, 1 time og 45 sekunder)
Interessante links:
VS-dokumentet Demokrati, socialisme og kapitalisme, som diskuteres i programmet.
Omtale af Preben Wilhjelms erindringsbog Fra Min Tid.

DA004 - Jesper Langballe

Saturday, April 15th, 2006

Djævelens Advokat går i luften med sin 4. udsendelse. En debat med MF for Dansk Folkeparti, Jesper Langballe, om den kultur-konservative kulturkamp. Her tages det bl.a. op om det er lykkedes for kultur-konservatismen at gøre op med den politiske syge og velfærdsstatens åndløshed, som man tidligere angreb.

Download HER: (eller brug podcasting)

DA004

Citater fra debatten:

”Den totalitære opfattelse af det politiske har jo i og for sig hele tiden ligget i kim i den kulturradikalisme, som har behersket landet i 100 år”

”Al ordentlig politik bygger på vrede(…)vrede er da den mest legitime motivation overhovedet for at kaste sig ind i politisk arbejde og i en kulturkamp”

”Der er to bevæggrunde for at gå ind i Folketinget(..)og det er at bidrage til at forhindre, at den danske nationalstat omdannes til et multikulturelt helvede og samtidig til at undgå, at Danmark bliver til en delstat i Europas forenede stater”.

”Indvandringen ændrer så at sige konditionerne totalt. Indvandring har jo ændret forholdende og også måden at tænke socialt på indfødte danskere imellem”.

”Jeg vil bestemt ikke bestride(…)at der stadigvæk sker en klientgørelse af folk i det bistandssytem vi har, og det mener jeg er ulykkeligt”.

”Jeg har betragtet al partipolitik som decideret landskadelig virksomhed”.

”For mit vedkommende der drejer det sig om nu simpelthen at prøve og bidrage til at Danmark overhovedet overlever, fordi det er altså forudsætningen for, at vi kan fylde et demokratisk indhold i det, et folkestyre uden et folk, det eksisterer ikke”.

Artiklen “Konservatisme”, som Jesper Langballe konfronteres med kan læses her.

DA003 - David Karsbøl om privat retsvæsen

Saturday, April 1st, 2006

I den tredje udsendelse af Djævelens Advokat diskuterer cand. polit og kommentator på Berlingske Tidende, David Bakkegård Karsbøl, den såkaldte anarko-kapitalisme: Et politisk ideologi, der forestiller sig et samfund baseret udelukkende på den private ejendomsret, med bl.a. domstole og retsvæsen privat organiseret. (Varighed: 57 minutter. Størrelse: 27 MB.)

Artikler af David Karsbøl kan findes på Liberator. Fx en indføring i Libertarianisme.

DA003

P.S. Vi skylder lige at sige, at dette faktisk var den første udsendelse vi optog engang tilbage i januar. Hvis lydkvaliteten derfor er lidt tøvende, så har det sine grunde.

DA002 - Christopher Arzrouni og Kasper Støvring

Wednesday, March 15th, 2006

Hvad vil det sige at være konservativ, og hvad vil det sige at være liberal? Hvad er deres forhold til staten? Hvor er de enige, og hvor deler meningerne sig? I denne udgave af Djævelens Advokat mødes den liberale debattør Christopher Arzrouni og den konservative ditto Kasper Støvring.

Mere info? Læs pressemeddelelsen.

DA002

DA001 - Morten Kjærum om menneskerettigheder

Wednesday, March 1st, 2006

Direktør for Institut for Menneskerettigheder, Morten Kjærum, debaterer menneskerettigheder med Jacob Mchangama og Lars Hvidberg. Hvor kommer menneskerettighederne fra? Hvad er forskellen på positive og negative rettigheder? Er menneskerettighederne blevet politiseret til ukendelighed?

DA001